MH 12 FX 11

 

Dhanushkodi , Tamil Nadu.

 

Jaisalmer , Rajasthan.

 

Madurai , Tamil Nadu

 

Kollam , Kerala.

 

Hubli , Karnataka.

 

Kanyakumari , Tamil Nadu.

 

Cochin , Kerala.

 

Thiruvanantpuram , Kerala

 

Rameshwaram , Tamil Nadu.

 

Moonland – Lamayuru , J & K.

 

Diskit , Nubra Valley . Ladakh

 

Pangong Tso , Ladakh.

 

Goa.